Home

LTO Nederland Pers

LTO Nederland is dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders. LTO Nederland behartigt de belangen van 35.000 leden door te werken aan een gunstig ondernemersklimaat voor agrariërs in Nederland en Europa LTO Nederland behartigt de belangen van haar leden op een groot aantal onderwerpen. LTO Nederland doet volop mee aan maatschappelijke discussies en laat zien wat de bijdrage van de sector kan zijn bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Op deze pagina zijn de standpunten van LTO Nederland terug te vinden Over LTO. LTO Nederland; Mensen. Bestuur en Directie; Medewerkers; Vakgroepbestuurders; Portefeuillehouders; Jaarverslag 2020; Vacatures; Partners; Beeldbank; Pers; Contac LTO Nederland heeft onlangs haar Grondvisie gepresenteerd. De druk op de grond in Nederland is hoog: landbouw, natuur, wegenbouw, woningbouw, industrie. Al deze sectoren vragen om grond in ons land. Om aan de vraag te kunnen voldoen is meer landbouwgrond nodig. LTO doet in haar Grondvisie een aantal voorstellen om dit te kunnen realiseren, zo valt. LTO Nederland teleurgesteld in wolvenplan Vandaag is door het IPO, het samenwerkingsverband tussen provincies, het Interprovinciaal Wolvenplan gepresenteerd. LTO Nederland dringt al langere tijd aan op gedegen maatschappelijke discussie en goed beleid over wat het betekent dat de wolf nu in Nederland is

LTO heeft onafhankelijk onderzoeksbureau Direct Research gevraagd om de waardering voor en de perceptie van problemen, oplossingen en verantwoordelijkheden rondom veenweide onder het Nederlandse publiek in kaart brengen. Het kwantitatieve onderzoek onder 1024 Nederlanders is gewogen naar Nederland representatief op geslacht, leeftijd en opleiding De Nederlandse land- en tuinbouw is bijzonder rijk geschakeerd met agrarische ondernemers verspreid over uiteenlopende dierlijke en plantaardige sectoren als akkerbouw, melkveehouderij, bollenteelt, glastuinbouw, boomteelt en varkenshouderij. Via LTO Noord, ZLTO en LLTB is het merendeel van deze boeren en tuinders vertegenwoordigd via LTO

LTO Noord in het nieuws Laatste updates over belangenbehartiging In onze belangenbehartiging laten we zien welke vitale rol boeren en tuinders hebben in het bestaan van ons allemaal Mares was ook voorzitter van het Landbouwschap dat een paar jaar na de oprichting van LTO Nederland werd opgeheven. In 1997 legde hij zijn bestuursfuncties neer. In een afscheidsinterview met Oogst, het blad dat hij zelf hielp oprichten, memoreerde hij het belang van het Landbouwschap: 'Ik zeg weleens schertsend: de Landbouwschapsvoorzitter was belangrijker dan de minister van Landbouw Je werkt met het team Public Affairs & Communicatie van LTO Nederland aan de positieve zichtbaarheid van onze sector en onze vereniging. Het is een veelzijdige werkplek binnen een jong team. Je helpt onze communicatieadviseurs bij berichtgeving voor onze leden en richting de pers

LTO Nederlan

  1. Gasunie en LTO Nederland hebben een verschil van inzicht over een onderdeel van het akkoord. Wel hebben de partijen onlangs samen schadevergoedingstarieven voor het teeltseizoen 2020/2021 vastgesteld.In december 2019 kwamen Gasunie en LTO Nederland tot een principeakkoord over de standaard overeenkomsten bij de aanleg van nieuwe leidingen voor niet-commercieel gebruik
  2. Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. www.lto.n
  3. Voorzitter Marc Calon vertrekt per direct bij LTO Nederland: 'onvoldoende draagvlak'. Marc Calon is woensdag per direct vertrokken als voorzitter van Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. Rond het stikstofdossier botste hij de laatste maanden geregeld met de Farmers Defence Force, waarvan veel aanhangers ook lid zijn van LTO

Zoeken naar een onderwerp - LTO - LTO Nederlan

  1. LTO Nederland beantwoordt deze vragen volgens de laatste stand van zaken (oktober 2020). De Europese diergezondheidsverordening, waar de identificatie en registratieplicht van paarden onderdeel van is, werd in 2016 al aangenomen. Aan een aantal uitvoeringsverordeningen wordt echter nog gewerkt, als ook aan de details van het registratiesysteem
  2. gsprocedure gestart voor een nieuwe voorzitter. O.a. in enkele vakbladen en landelijke kranten verscheen afgelopen zaterdag een wervingsadvertentie. Een externe begeleider heeft de afgelopen weken zowel de leden als stakeholders geconsulteerd om tot een afgewogen profielschets voor deze functie te komen
  3. Op deze pagina vind je een overzicht van de laatste persberichten van Natuurmonumenten. Onze afdeling Ledenservice is te bereiken op werkdagen op 033 - 47 97 111 en via social media. Onze afdeling Persvoorlichting is bereikbaar voor vragen van journalisten op nummer 033 - 47 97 222
  4. Ook zijn er veranderingen voorgesteld in wat LTO de uitstootboekhouding noemt. Dat kan voor Nederlandse boeren soms ongunstig uitpakken. LTO wijst er verder op dat de landbouw hier al erg efficiënt werkt en relatief een zeer beperkte broeikasgasuitstoot zou hebben. Daardoor kan de sector hier volgens LTO maar een beperkte extra bijdrage leveren
  5. Tuinbouwhart nog dichterbij het vuur Ik hoop op een goede vervanger, reageert bramen- en paprikateler Wouter van den Bosch. Voor hem was het nieuws vanochtend, net als eigenlijk voor iedereen én zelfs op de burelen van Glastuinbouw Nederland zo zal later blijken, nog heel vers van de pers. Het is jammer dat Sjaak vertrekt, maar het voordeel zou kunnen zijn dat bij LTO Nederland, waar ze.

LTO Nederland is positief over de weg die Schouten is ingeslagen om de stikstofuitstoot in de melkveehouderij terug te dringen. Vooral dat er gekozen is voor sectordoelstellingen in plaats van detailregelgeving op het bedrijf, stemt de organisatie tot tevredenheid Lokale persafdeling. Corporate Communications DHL Nederland. M: +31 651 591 491. E-mailadres: Ewout.blaauw@dhl.com. Voor vragen inzake verzendingen belt u met 088 - 0552 000 (of +31 (0)88 - 0552 000 als u van buiten Nederland belt). De persafdeling kan u helaas niet helpen met het beantwoorden van deze vragen Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland is een Nederlandse ondernemers- en werkgeversorganisatie voor akkerbouwers en tuinbouwers.. LTO Nederland heeft 20.650 leden en is een samenwerkingsverband van LLTB, LTO Noord en ZLTO, opgericht in 1995. Uit onderzoek van Wageningen University & Research blijkt dat 53% van de Nederlandse boeren en tuinders, goed voor 63% van de agrarische productie.

Colland - LTO - LTO Nederlan

LTO pleit voor ruimhartige definitie van rampgebied. De extreme wateroverlast in verschillende delen van Nederland, en in het bijzonder in Limburg, enorme schade toegebracht. LTO Nederland, LLTB, LTO Noord en ZLTO hebben een brief aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie. Beleidsspecialist Arbeid. Amy van der Lei. Specialist Communicatie. Wilma Leijerzapf. Medewerker Backoffice. Natasja van der Lely. Kwartiermaker Gezondheid & Geluk. Peter Loef. Beleidsspecialist Arbeid LTO Nederland: beloon boeren ook voor hun klimaatinspanningen - wel.nl DEN HAAG (ANP) - De nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie betekenen een grote opgave voor de land- en tuinbouw LTO Nederland. July 5 at 7:51 AM ·. #LTOupdate | In deze video vertelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak waar LTO Nederland zich op dit moment o.a. voor inzet . Deze week: #stikstof. #boerenprotesten. #LTOupdate | In this video, LTO chairman Sjaak van der Tak tells us what LTO Holland is currently committed to, among. LTO Nederland is met 19 sectoren, drie regionale organisaties en zes portefeuilles sterk in de verbinding. De vakgroepen hebben daarbij ook elk hun eigen prioriteiten om het beste resultaat voor de leden te behalen. De belangrijkste punten van elke vakgroep staan op de speerpuntenposters 2021: Speerpuntenposter vakgroep akkerbouw.

Boerderijeducatie Nederland - LTO

LTO Nederland organiseert Europaweek. Op Europadag, 9 mei, viert Europa haar 71ste verjaardag. Wet- en regelgeving vanuit de EU is van grote invloed op de Nederlandse land- en tuinbouwsector. LTO Nederland zet zich daarom dagelijks in Brussel in voor het belang van de Nederlandse boeren en tuinders. Om verder in te gaan op die rol van LTO. LTO Nederland maakt balans op: inzet en resultaat op voorgestelde maatregelen mestbeleid. Dit jaar, 2021, is het laatste jaar van de looptijd van het 6e actieprogramma betreffende de Nitraatrichtlijn (6e APN). Het ministerie van LNV heeft recentelijk een aantal voorgenomen maatregelen uit het 6e APN vertaald naar wet- en regelgeving

LTO Nederland. 2.322 vind-ik-leuks · 7 personen praten hierover. www.lto.n Andere Parketten. Parket Generaal. Landelijk Parket. Functioneel Parket. Parket Centrale Verwerking OM. Ressortsparket (hoger beroep) Rijksrecherche

LTO Internationale Melkprijsvergelijking 2019 1 COLOFON Nederland In opdracht van www.lto.nl Germany Het rapport kan in het Nederlands en in Uitgave ZuivelNL Postbus 93453 2509 AL Den Haag telefoon +31 (0)70 2191600 e-mail koops@zuivelnl.org www.zuivelnl.org juni 2020 LTO Nederland Vakgroep Melkveehouderij Bezuidenhoutseweg 105 2594 AC Den Haa Nieuws en video's over LTO Nederland. Betrouwbaar, gratis en snel op NU.nl, de grootste nieuwssite van Nederland Volg de verkiezingsdebatten over het platteland van LTO Nederland. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in aantocht. Om elk lid een goede keuze te laten maken organiseert LTO Nederland samen met andere organisaties een reeks verkiezingsdebatten. De debatten gaan over thema's die belangrijk zijn voor de land- en tuinbouw LTO Verzekeringen B.V. Zadelmakerstraat 140, 1991 JE Velserbroek. Postbus 2013 1990 AA Velserbroe

Grondvisie LTO Nederland 2021 - Dé Agri-Notari

Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma's ten behoeve van het ondernemersnetwerk Jef Mares, medeoprichter LTO Nederland, overleden. 6 mei 2021. Boerenvoorman Jef Mares (1936) is na een kort ziekbed overleden. Mares was als voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) in 1995 een van de oprichters van LTO Nederland. Met het overlijden van Jef Mares verliest Nederland een groot boerenbestuurder

LTO Nederland teleurgesteld in wolvenplan - LT

LTO Noord is niet goed te spreken over het nieuwe ganzenbeheerplan van de provincie Noord-Holland. De winterrustperiode van vier maanden blijft gehandhaafd en de inzet van lokmiddelen wordt niet toegestaan. Ook is (los van het beheerplan) het eigen risico bij ganzenschade verhoogd van 5 naar 20 procent #LTOupdate | In deze video vertelt LTO-voorzitter Sjaak van der Tak waar LTO Nederland zich op dit moment o.a. voor inzet Deze week: #Europaweek #Formatie #Corona Meld je ook alvast aan voor de #Europaweek 10 mei, 20:00u | Digitaal werkbezoek Brusselse Lobby https://bit.ly/338egOn 11 mei, 15:00u | Gesprek met Klimaatcommissaris Frans Timmermans https. De ledenraad van LTO Nederland heeft vandaag Sjaak van der Tak (64 jaar) tot nieuwe voorzitter benoemd. Hij is geen onbekende binnen LTO. Op dit moment is Van der Tak voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Daarvoor was hij 13 jaar burgemeester van gemeente Westland en acht jaar wethouder in Rotterdam LTO Nederland kijkt terug op verschillende successen bij deze laatste stemmingen voor het zomerreces van start gaat. Tegelijk maken de huidige zetelverhoudingen het er niet makkelijker op voor de agrarische sector. LTO Nederland looks back on several successes in these last moods before the summer vacation starts

LTO Nederland dringt bij de ministeries van LNV en Justitie en Veiligheid aan op een ruimhartige definitie van het watersnood-rampgebied. Op dit moment geldt enkel Zuid-Limburg als rampgebied, maar ook boeren in de Brabant en Gelderland hebben schade geleden door de overstromingen van Maas en Waal, aldus LTO LTO Nederland reageert teleurgesteld op Kamerbrieven Mestbeleid. Op 14 april vond het zogenoemde Tweeminutendebat Mestbeleid plaats in de Tweede Kamer. Op de dag voorafgaand aan dit debat stuurde de minister van LNV drie brieven naar de Tweede Kamer. In dit bericht geeft LTO Nederland een eerste reactie op de Kamerbrieven

Remkes en Schouten: geen vergunning beweiden en bemesten - LTO

'Nederlander is voor behoud veenweiden' - LT

Daarmee wordt Greenport Nederland completer en wordt de tuinbouw in de volle breedte meer zichtbaar als trekker van de Nederlandse agrarische economie, voor zover ze dat al niet is. De voor 80% gevulde fles wordt zo echt afgevuld. Jan van Leeuwen. Bestuurslid LTO Vakgroep Bomen, Vaste planten en Zomerbloeme LTO Nederland. Het samenwerkingsverband van LTO Noord , ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Lees voor. ReadSpeaker webReader: Lees voor. Taakbalk openen/sluiten

Mensen - LTOMaatregelen vogelgriep voor multifunctionele

door LTO Verzekeringen | okt 28, 2020 | Mechanisatie, Wetgeving. Nederland is een van de weinige landen die nog steeds geen kentekens voor (land)bouwvoertuigen verplicht stelt. Maar vanaf 1 januari 2021 komt daar verandering in. Dan treedt het wetsvoorstel 'registratie- en kentekenplicht (land)bouwvoertuigen' in werking Bestuurder en CDA-politicus Sjaak van der Tak wordt de nieuwe voorzitter van LTO Nederland. Hij start per 1 januari 2021 voor een termijn van drie jaar. De 64-jarige Van der Tak is nu nog voorzitter van Glastuinbouw Nederland. Hij was burgemeester van gemeente Westland en wethouder in Rotterdam LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied. LTO Nederland roept ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om een ruimhartige definitie te hanteren van het rampgebied na de overstromingen in Zuid-Nederland. In een brief stelt de belangenbehartiger dat de meeste weliswaar schade in. LTO Nederland: Vormgeving van nieuw stikstofbeleid, nadrukkelijk in samenspraak met de land- en tuinbouw, én erkenning van seizoensarbeid als bijzondere vorm van tijdelijk werk zijn twee van de punten die opvallen in een ontwerpadvies van de Sociaal-Economische Raad voor de middellange termijn (2021-2025)

We hebben LTO en andere partijen in de vleesketen en stakeholders uitgenodigd om net als de Duitse Borchert Commissie ook in Nederland een vergelijkbare commissie op te zetten op korte termijn om aan te geven hoeveel geld er nodig is voor de transitie naar duurzame diervriendelijke veehouderij de komende jaren in Nederland en hoe dit bedrag via een duurzaamheidsheffing op vlees (en eventuele. LTO Nederland wijst er op dat er al een breed gedragen aanpak is; Duurzaam Evenwicht, het gezamenlijke versnellingsakkoord van boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties. LTO Netherlands points out that there is already a widely used approach; Sustainable Balance, the joint acceleration agreement of farmer, nature and entrepreneur s' organizations LTO Nederland voorzitter op bedrijfsbezoek in het Vechtdal. 17 juni 2021. Woensdag 16 juni namen een aantal LTO Vechtdal-bestuursleden, Sjaak van der Tak, voorzitter van LTO Nederland, mee het Vechtdal in. Gedurende de dag zijn diverse bedrijven bezocht en werd er uitgebreid de tijd genomen om uiteenlopende onderwerpen te bespreken

Video's uit de land- en tuinbouwsector LTO Nederland | 3.323 volgers op LinkedIn. Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. | Een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Dat is Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). Samenwerkingsverband Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische.

LTO: 'Neem geen 500 eurobiljetten aan'. LTO Nederland adviseert boeren om niet langer 500 eurobiljetten te accepteren. Uit de Nationale Risicoanalyse 2020 blijkt namelijk dat witwassen via contant geld een van de grootste witwasrisico's is. Vooral hoge coupures, zoals het 500 eurobiljet, spelen hierbij een belangrijke rol • LTO Nederland constateert dat de risico's waarmee ondernemers worden geconfronteerd groter worden (ziekten, geopolitiek, klimaat), terwijl de mogelijkheden tot verzekeren afnemen. LTO wil stimuleren dat ondernemers investeren in risicomanagement. Het GLB biedt mogelijkheden. De brede weersverzekering behoeft continuering Het Besluit houders van dieren moet als uitgangspunt worden genomen bij de gewijzigde Wet Dieren. Dat schrijft LTO Nederland in een reactie op een Kamerbrief over de wet die minister Carola Schouten van LNV vorige week naar de Tweede Kamer stuurde Zorgverzekeringen vergelijken en direct besparen! Met de LTO zorgvergelijker profiteert u als werkgever, maar ook uw werknemers van aantrekkelijke kortingen op uw zorgverzekering. LTO Verzekeringen maakt het u gemakkelijk met de online zorgvergelijker: www.ltozorgvergelijker.nl Hiermee kunt u zelf eenvoudig en snel..

LTO Noor

LTO Nederland vertrouwt erop dat toegelaten gewasbeschermingsmiddelen veilig zijn voor mens en milieu. Daarbij hechten we aan betrouwbare, integere en zorgvuldige communicatie over gewasbescherming. Daarmee kan onduidelijkheid over (gezondheids-)effecten voorkomen worden door LTO Verzekeringen | feb 18, 2021 | Advies, Mechanisatie, Melkveebedrijf, Wetgeving. Vanaf 01-01-2021 gelden nieuwe regels voor onder andere land- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS), land- en bosbouwaanhangwagens en verwisselbaar getrokken uitrustingsstukken die op de openbare weg komen Wij willen hier een beschrijving geven, maar de site die u nu bekijkt staat dit niet toe LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied. 21/07 15:15 - LTO vraagt ruimhartige hantering van definitie rampgebied LTO Nederland roept ministers Carola Schouten van LNV en Ferdinand Grapperhaus van Justitie en Veiligheid op om een ruimhartige definitie te hanteren van het rampgebied na de overstromingen in Zuid-Nederland..

Medeoprichter LTO Nederland Jef Mares overleden - Nieuwe Oogs

LTO Netherlands advises farmers and gardeners to no longer accept the 500 euro bill. With this, the sector contributes to the prevention of money laundering in the Netherlands. Translated. LTO Nederland adviseert boeren en tuinders niet langer het 500 eurobiljet te accepteren De nieuwe klimaatvoorstellen van de Europese Commissie betekenen een grote opgave voor de land- en tuinbouw. Volgens brancheorganisatie LTO Nederland is het wetgevingspakket het meest. Zes jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland: 'Ondanks groei van de bedrijven, droogte en muizen toch goede resultaten'. Minder jongvee, hogere benutting meststoffen, meer weidegang, hogere melkproductie, afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland 2016-2021 Melkveebedrijf. LTO Nederland juicht het toe dat een meerderheid van de Tweede Kamer tempo wil in een wetswijziging op het fosfaatrechtenstelsel. Hiermee wordt minister Schouten opgeroepen het wetsvoorstel zo spoedig mogelijk naar de Tweede Kamer te sturen. LTO Netherlands welcomes the fact that a majority of the Second Chamber wants pace in a. HP C7974AF. HP LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW RFID standaard gelabelde datacartridge (20 stuks) 1. 1,6 TB. HP C7974AJ. HP LTO-4 Ultrium 1,6 TB RW RFID Eco Pack custom gelabelde datacartridge (20 stuks, minimum bestelling = 100 cartridges) 5**. 1,6 TB. HP C7974AK

HP LTO Ultrium cartridges bieden maximale betrouwbaarheid bij dataherstel, een hoge capaciteit, eenvoudig beheer en schaalbare backupprestaties die met uw bedrijf meegroeien. De poducten zijn verkrijgbaar in capaciteiten tot maximaal 6,25 TB met LTO-6 en omvatten zowel RW- als WORM-opties. HP's LTO Ultrium portfolio omvat custom en standaard. LTO-5 biedt de grootste opslagcapaciteit van alle HP tape-oplossingen. Voor hetzelfde datavolume zijn 62,5% minder tapes nodig dan bij LTO-3. De geheugenchip in de LTO Ultrium cartridge zorgt voor een kortere toegangstijd en betere mediabewaking Het LTO-6 Ultrium formaat is gebaseerd op de beste technieken die er bestaan voor meer innovatie en een bredere keuze voor de klant. HP LTO-6 Ultrium datacartridges zijn verkrijgbaar in twee versies, gevanceerd Metal Particle en Barium Ferrite, en ondersteunen alle HP en niet-HP Ultrium tapeapparaten, daarbij gesteund door HP's uitgebreide mediakwalificatieproces HP LTO Ultrium cartridges meet all your demands for maximum reliability when restoring data, offering high capacities, simple management and backup performance that can grow with your busines

LTO Arbeidskracht ontzorgt agrarische werkgevers met dienstverlening op het gebied van payrolling, een vacaturebank,... Lees meer Deze organisatie behartigt de belangen van agrarische ondernemers en maakt zich als werkgeversorganisatie sterk voor hun economische en maatschappelijke positie. Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) Nederland voert landelijke projecten uit ten behoeve van de agrarische sector. Via deze projecten wil LTO kwaliteitsverbetering en vernieuwingen in de sector stimuleren Hier vindt u berichtgeving en documenten met betrekking tot de pers . Statiegeld Nederland Overgoo 13 2266 JZ Leidschendam info@statiegeldnederland.nl BTW NL861587327B01 KvK 80203671 COOKIE INSTELLINGEN. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat. Voorzitter land- en tuinbouwkoepel LTO Nederland stapt op. Marc Calon stapt op als voorzitter van LTO Nederland. Hij ziet af van een nieuwe termijn omdat hij heeft geconstateerd dat hij te weinig.

Uitwerking principeakkoord Leidingen LTO Nederland en

Dit jaar werd KPN erkend als het 'Beste Mobiele Netwerk' van Nederland. En als LTO-lid kunt u profiteren van extra korting op een zakelijk mobiel of internetabonnement bij KPN. Uit een onafhankelijke krachtmeting van een half miljoen gebruikers van verschillende Nederlandse mobiele netwerkproviders bleek dat het netwerk van KPN het beste in Nederland was LTO Nederland heeft kandidaat-voorzitter. Politiek René Bouwmeester 20 okt 2020 om 22:06uur. Update: LTO Nederland heeft een kandidaat voor het voorzitterschap. Op dinsdag 10 november stemt de ledenraad van LTO Nederland over de benoeming van de nieuwe voorzitter. Dan wordt ook de naam van de kandidaat bekendgemaakt LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetaria-regeling tot en met eind 2021. Deze regeling maakt het mogelijk voor agrarische werkgevers om voor arbeidsmigranten de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon Onafhankelijke Pers Nederland is onafhankelijk, maar niet onpartijdig. Wij kiezen voor waarheidsvinding, bewustwording en transparantie. OPN is aanwezig bij demonstraties en protesten voor eerlijke verslaglegging, promotie en verbinding. Je vindt ons online met nieuws, live uitzendingen en interviews

LTO Nederland MKB-Nederlan

Redirecting to https://kranten.pagina.nl/ (308 nederlandsekranten.com biedt jou een uitgebreide lijst aan van kranten in Nederland. Klik hier voor de websites van kranten in Nederland.. Met ingang van 1 januari 2019 verandert LTO Glaskracht Nederland zijn naam in Glastuinbouw Nederland. Dit maakte de vereniging vandaag bekend. Glastuinbouw Nederland behartigt de belangen van ondernemers in de Nederlandse glastuinbouw en verenigt de glastuinbouwleden van LTO Noord, LLTB en ZLTO

Werkgevers Glastuinbouw doen eindbod voor een nieuwe Cao - LTOKonijnenhouderij Archieven - LTO

LTO: polder deel Noordzee in voor landbouwgrond. Maak nieuw land in de Noordzee en gebruik het vooral voor landbouw. Dat plan lanceert Land- en Tuinbouworganisatie LTO Nederland. De ruimtelijke. Hans van den Heuvel is benoemd tot de nieuwe directeur van LTO Nederland. Hij volgt daarmee Jan Claassen op. Per 1 januari start Van den Heuvel als directeur van LTO Nederland. Hij heeft ervaring als verenigingsprofessional op het vlak van beleid, communicatie en organisatie. 'Met de keuze voor. Houd rekening met zware regenbuien. De komende dagen worden er zware regenbuien voorspeld in verschillende delen van Nederland. Glastuinbouw Nederland en Stigas adviseren de leden hun watersysteem te controleren en de elektrapunten af te schermen om te voorkomen dat er kortsluiting... dinsdag 13 juli 2021 De invoering van een slachttaks draait de Nederlandse veehouderij de nek om. Het voorstel is onrealistisch, ongewenst en contraproductief en zal er toe leiden dat Nederlands vlees onbetaalbaar wordt.Dat is de eerste reactie van LTO Nederland op een wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. Als het wetsvoorstel wordt uitgevoerd, zullen consumenten meer geïmporteerd vlees gaan eten, dat minder. 3. LTO Noord wil een nog sterkere voortrekkersrol opnemen om kansen te creëren en nieuwe, vooruitstrevende mogelijkheden en verdienmodellen te ontwikkelen voor toekomstgerichte boerenbedrijven. Om onze projectresultaten maximaal in te zetten voor lobby en belangenbehartiging, hebben de vereniging LTO Noord en haar zelfstandige dochterbedrijf. LTO Nederland adviseert boeren om niet langer 500 eurobiljetten te accepteren. Uit de Nationale Risicoanalyse 2020 blijkt namelijk dat witwassen via contant geld een van de grootste witwasrisico's is. Vooral hoge coupures, zoals het 500 eurobiljet, spelen hierbij een belangrijke rol. 'De.