Home

Esoforie

esoforie. scheelzien, waarbij de ogen naar de neus toe kijken esoforie, scheelzien, waarbij de ogen naar de neus toe kijke Bij latent scheelzien zijn de ogen op hetzelfde punt gericht wanneer beide ogen open zijn. Wanneer één oog afgedekt wordt dan neemt het oog achter de hand de rustpositie in. Dit kan naar buiten zijn (exoforie), naar binnen (esoforie) of naar boven (hyperforie). De meeste mensen hebben een geringe mate van exoforie

Definities die `exoforie` bevatten: Gezichtsvermogen, aandoeningen =-afwijkingen (= astigmatisme) , kleurenblindheid , scheel zien (= strabisme, heteroforie, esoforie, exoforie) , slechtziendheid , verziendheid (= hypermetropie) , wazig zien.. Esoforie is een oogaandoening waarbij een patiënt een inwaartse afwijking van het oog heeft als gevolg van onbalans in de oogspier. Dit veroorzaakt pijn boven de oogkas in combinatie met mogelijk nog andere oogproblemen

esoforie, normaal: een door fusiedwang recht gehouden, van oorsprong naar binnenstaande oogstand, die voor alle afstanden eenzelfde foutwaarde heeft. latent strabisme / heteroforie: 1) concomitante: a) normale eso- en exoforie De esoforie is mogelijk wel te verminderen door de hypermetropie maximaal uit te corrigeren. Immers hoe minder accommodatie, hoe minder convergentie vereist is (volgens Donders). esoforie type Divergentie-Insufficiëntie (eso type DI): lage AC/A De esoforie voor veraf zorgt ervoor dat er minder AC nodig is bij fixeren voor dichtbij

Esoforie - 2 definities - Encycl

Orbitale myositis (oculaire myositis) is een zeldzame ontsteking van voornamelijk de extraoculaire spieren (spieren die de oogbewegingen reguleren) die vooral vrouwen in het derde decennium treft. De patiënten lijden vooral aan oogpijn, dubbelzien en beperkte oogbewegingen. Voor het diagnosticeren van de oogbewegingsstoornis, zet de arts. Esotropie is het scheelzien met de oogassen naar elkaar toe staand. De aandoening kan constant aanwezig zijn, of met tussenpozen voorkomen, en kan de lijder een scheel voorkomen geven. Esotropie wordt soms ten onrechte een lui oog genoemd, dat eigenlijk naar amblyopie verwijst—een verminderd zicht aan een of beide ogen, dat niet het gevolg is van een medische aandoening aan het. Latent scheelzien naar binnen/naar de neu

Esoforie Dokterdokter

 1. dere mate voor
 2. Wat betekent Esoforie? Hieronder vind je 3 betekenissen van het woord Esoforie. Je kunt ook zelf een definitie van Esoforie toevoegen
 3. Esoforie = latent scheelzien naar binnen. Exoforie = latent scheelzien naar buiten. Verticale forie = de ogen staan op ongelijke hoogte (het ene oog staat hoger dan het andere) Cycloforie = latent scheelzien, waarbij het oog naar buiten of naar binnen kantelt
 4. Men spreekt dan van een forie (dus esoforie e.d.). Soms kan deze compensatie erg veel moeite kosten en klachten geven in de vorm van hoofdpijn, vermoeide ogen en soms dubbelzien. Over het algemeen is deze afwijking aangeboren, maar kan het heel lang sluimerend en zonder klachten blijven

Scheelzien - Wikipedi

Betekenis esoforie. Op deze pagina vind je 1 betekenis of definitie van het woord 'esoforie'. Indien je zelf nog een definitie of synoniem kent, kan je deze onderaan deze pagina toevoegen Sferische glazen met als doel via een meer of minder aangespannen accommodatie de convergentie te beinvloeden. Prisma's als tegemoetkoming (forie) of als oefening om de fusiekracht te vergroten. orthoptische behandeling / oefening. 1) voor een betere compensatie van een heteroforie

Brillen met prisma op http://www.visio-rx.nl.Prisma en basis zijn maateenheden die gebruikt worden bij het corrigeren van scheelzien. De meeste mensen zullen.. Šilhání (v lékařství odborně také strabismus) je oční vada, kdy oči nehledí rovnoběžně a jedno se odchyluje od běžného směru. Touto vadou zraku se zabývá ortoptika . Tato vada může být zjevná (heterotropie) nebo skrytá (heteroforie - projevuje se např. při únavě nebo při zakrytí zdravého oka a jeho následném odkrytí) CT30cm: kleine esoforie CT30cm: kleine exoforie Anamnese Beoordelen oogstand Beoordelen oogbewegingen Refractie meten in cycloplegie . Elk oog heeft 6 extraoculaire oogspieren Nervus oculomotorius (NIII) - musculus rectus superior - musculus rectus mediali

Ooglaseren behelst de behandeling van alle refractiestoornissen zoals bijziendheid, verziendheid en astigmatisme met de excimerlaser. De ooglaser behandelingsmethode is volledig pijnloos. We laseren beide ogen in één keer. Pas na een grondig vooronderzoek zal de oogarts beslissen welke ooglaserbehandeling best past bij uw refractiestoornis Stappenplan Optometrische onderzoeken - Externals covertest (ct) doel: tropie en forie meten covertest kan nabij en veraf uitgevoerd worden met de covertest ka Dubbelzien als symptoom van een ernstige aandoening. 04-11-1998. Met veel interesse lazen wij de klinische les van Ter Berg et al. (1998:2025-7). De gepresenteerde casussen illustreren een aantal ernstige oorzaken van dubbelzien. De beschouwing kan de indruk wekken dat in de meeste gevallen van dubbelzien snelle diepgaande diagnostiek geboden is 4 Risico's. 5 Behandelingen. Scheelzien, loensen, strabisme of strabismus is een oogafwijking waarbij de ogen niet in dezelfde richting kijken. Grofweg bestaan er twee soorten scheelzien: manifest scheelzien en latent scheelzien Esophoria is an eye condition involving inward deviation of the eye, usually due to extra-ocular muscle imbalance. It is a type of heterophoria.. Cause. Causes include: Refractive errors; Divergence insufficiency; Convergence excess; this can be due to nerve, muscle, congenital or mechanical anomalies.; Unlike esotropia, fusion is possible and therefore diplopia is uncommon

Exoforie - 2 definities - Encycl

Made with Vidrahttp://bit.ly/getvidr Rijmwoordenboek ESOFORIE 6073 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op ESOFORIE. Wat rijmt er op ESOFORIE Het begrip micro-esoforie is geen gangbare term. Misschien bedoelt de oogarts dat er een geringe mate isvan latent scheelzien. Voor zover deze micro-esoforie klinisch al enige betekeniszou hebben, is dit bij de indicatiestellingvoor refractiechirurgie niet van belang Esoforie = latent scheelzien naar binnen; Exoforie = latent scheelzien naar buiten; Verticale forie = de ogen staan op ongelijke hoogte (het ene oog staat hoger dan het andere) Cycloforie = latent scheelzien, waarbij het oog naar buiten of naar binnen kantel ESO: (+) een esoforie krijgt een 'plus' teken in de formule EXO: (-) een exoforie krijgt een 'min' teken in de formule A = Accommodatie (dpt) PD = Pupil Distantie (cm) Berekening van onderstaand voorbeeld met 5prdpt exofo-rie nabij (Fn= -5), orthoforie voor veraf (Fa= 0) en pupil

Binokulární korekce | Základy metod korekce refrakčních

Oogkaspijn (orbitale pijn): Oorzaken van pijn aan oogkas

strabisme. In dit geval gaat het om esoforie: het oog komt van nasaal. (Bron: M. Van Lammeren) Samenvattend: alternerende covertest: geen herstelbeweging: geen latent strabisme van dit oog wél herstelbeweging: latent strabisme van dit oog Bron: Standaard Visusonderzoek bij 3- tot 18-jarigen in het CLB (Deel2: Onderzoek van oogstand In termen van beteugeling suggereren aanwijzingen dat bij mensen met progressieve myopie, esoforie en vertraagde accommodatie >1D een bril met bifocale of progressieve glazen de progressie van myopie met 38-47% kan verlagen. 8 Kinderen met een bril worden echter vaker gepest op het moment dat het blijven dragen van de bril van het grootste. E esophoria EF, Esof. esoforie E' esophoria at near EF+afstand esoforie nabij e.c. eigen correctie E(T) intermitterende esotropie E(T) intermittent esotropia EBMD epithelial basement membrane dystrophy epitheliale basaalmembraandystrofie ECCE extracapsulair cataract extraction ECLE extracapsulaire lensextractie ECG electrocardiogram.

Heteroforie is een oogaandoening waarbij de richtingen waarin de ogen wijzen in rustpositie, wanneer er geen binoculaire fusie wordt uitgevoerd, niet hetzelfde zijn als elkaar, of niet recht. Deze aandoening kan esoforie zijn , waarbij de ogen de neiging hebben om naar binnen te kruisen als er geen fusie optreedt; exophoria , waarin ze uiteenlopen; of hyperforie, waarbij het ene oog naar. Refractie-afwijkingen zijn de grootste oorzaak van visusvermindering tot het 65 e jaar, hierna wordt dit meestal veroorzaakt door glaucoom, cataract of maculadegeneratie. Refractie is het breken van de lichtstralen door grotendeels de cornea (hoornvlies) en deels door de lens, refractie wordt ookwel dioptrie (D/Dpt) genoemd - scheel zien (= strabisme, heteroforie, esoforie, exoforie) - slechtziendheid - verziendheid (= hypermetropie) - wazig zien zie ook: oog-aandoeningen Terug naar gezichtsvermogen. Zoek. Medische Encyclopedie. Medicijnen A-Z; Ziektebeelden en termen A-Z; Top Dossiers. Koortslip; Ooglaseren; Afvallen; Verkoudheid en griep Het onderzoek m.b.v. het toevalsprincipe werd bij 82 kinderen tussen 6 en 12 jaar uitgevoerd. Alle kinderen leden aan myopie en de zogenaamde esoforie, de toestand waarbij de oogstand bij het lezen naar binnen afwijkt en de ogen zich dus als het ware kruisen. Over het algemeen lijdt een gering deel van alle bijzienden aan esoforie 3 FORMULE AC/A FORIE= PD + Fn - Fa A Fn = Forie nabij (prdpt) Fa = Forie afstand (prdpt) ESO: (+) een esoforie krijgt een plus teken in de formule EXO: (-) een exoforie krijgt een min teken in de formule A = Accommodatie (dpt) PD = Pupil Distantie (cm) Figuur 6. In het kader en de figuren 7 en is er sprake van 5prdpt exoforie voor nabij. Er wordt 4prdpt met de visuele assen naar binnen.

Dubbelzien (diplopie, dubbelbeelden) - Oogartsen

 1. ziet hij het streepje rechts van het puntje/lampje dan heeft hij een esoforie, links van het lampje een exoforie. Duidt met je r-arm de streep aan en met je linker arm een vuist het lampje, armen gekruist exo armen niet gekruist eso, boven elkaar niets aan de hand. Zo kun je ook het glaasje omdraaien om de hypo/hyperforie te testen. Succe
 2. soms het achtervoegsel-forie gebruikt: esoforie, exoforie,... • Intermittent scheelzien • af en toe scheelzien, niet constant • Alternerend scheelzien • Scheelzien waarbij afwisselend gefixeerd wordt met het linker- of het rechteroog • Concomittant scheelzien • het scheelzien is in nagenoeg alle blikrichtingen aanwezi
 3. Esoforie Exoforie Hyperforie Voorkeursfixatie 1 oog of alternerend Amblyopie Afweer bij occlusie Hoe is fixatie nabij en op afstand. Motiliteit Motiliteit: Beperkingen Volgbewegingen: vlot of saccadisch Monoculaire oogbewegingen: visus Nystagmus Doll'shead Convergentie Fusiebreedt
Defeitos Da Visão: Defeitos Da Visão : EstrabismoAukro rám — krásný rám

De reden van de samenwerkingsproblemen kunnen van structurele aard zijn (b.v. ooglens troebeling cornea onregelmatigheid etc.) maar ook optisch (astigmatisme anisometropie hypermetropie) of van oculomotorisch aard (exoforie,esoforie , convergentie insufficientie Esoforie: Scheelzien of strabisme is een afwijking waarbij er een verschil is tussen de richting waarin de twee ogen kijken. Een van deze twee ogen kan dan bijvoorbeeld naar buiten (exo-) of naar binnen (eso-) gericht staan of hoger (hyper-) of lager (hypo-). Is deze afwijking duidelijk zichtbaar dan spreekt met van een tropie (dus exotropie e.d.) Optometristen zien veel mensen met refractieafwijkingen en cataract, en - in mindere mate - glaucoom, esoforie, exoforie, hyperforie en problemen met de traanaanvoer en -afvoer. Na optometrisch onderzoek wordt gemiddeld 4 tot 10 procent naar de oogarts verwezen

esoforie exoforie orthoforie. welke 3 manieren zijn er om foria's te meten? geïnduceerd: - voor ver #7 - voor nabij #14a habitueel: - huidige lenzen gereduceerd: - #7. definitie foria. latente afwijking van de gezichtsassen. verschil tussen nrc en prc. een esoforie vraagt BI-reserves of NFC (negatieve fusionele convergentie Een convergentiezwakte is een exoforie voor nabij, een convergentie-exces is een esoforie voor nabij. Wanneer je nu in jouw contactlenspraktijk dit alles in kaart brengt, zul je soms tot de conclusie komen dat het aanpassen van een multifocale contactlens geen goede keus is. Als voorbeeld

Afwijkende stand (strabisme) - XS4ALL Klantenservic

stijnk. Berichten: 23. Convergentie en divergentie van reeksen. Hallo, ik zit met een probleem bij de convergentie en divergentie van reeksen en hoop dat iemand mij er kan mee helpen. Oefening: -2/3 + 4/9 - 8/27 + + (-1) n. 2 n /3 n + De vraag hierbij is de convergentie te onderzoeken door vragen 1, 2 en 3 te stellen Soms worden bij bepaalde kleine afwijkingen (met esoforie) tijdelijk oogdruppels gegeven die de neiging tot scheelzien kunnen verminderen. Oogspieroefeningen Bij bepaalde vormen van heteroforie (vooral bij exoforie of neiging tot naar buiten kijken) kunnen oogspieroefeningen nuttig zijn. Prisma' Bij esoforie staat het oog normaal goed, om dat je met twee ogen focust. Maar als. je dan apart test, dan zie je dat het een oog een s tandsafwijking heeft. 2. Welke oogheelkundige diagnose kunt u nog meer stellen op b asis van . het gegeven dat Floortje niet kan fixeren met het rechter oog?Hoe kan dit Indien er bijvoorbeeld sprake is van een esoforie voor dichtbij dan is gebruik van een diagnostische plus correctie voor de hand liggend (om te bepalen hoeveel de esoforie met de leestoeslag afneemt). Een hoge AC/A gradiënt relatie geeft aan dat een sfe-rische over- of ondercorrectie veel invloed heeft op de oogstand

Forieën en AC A relatie theorie en praktijk - StudeerSne

Orbitale myositis: Ontsteking van spieren van

Dubbelbeelden kunnen bij deze vorm van comitant strabismus ook voorkomen (de~ van een esoforie of exoforie). Ook strabimus zonder een verlamming van de oogspierzenuw is in het algemeen comitant. Bij patiënt en met gecompenseerde levercirrose functioneert de lever nog, maar bij patiënten met gedecompenseerde levercirrose is de leverfunctie ernstig verstoord Oogheelkunde - theorieblok & co-schap en andere samenvattingen voor je studie, Geneeskunde. Zeer bruikbare samenvatting als je snel de oogheelkundige theorie wilt bemachtigen. Ook geschikt voor de UVT! Samenvatting BINO1 Stappenplan van de foropterroutine. (0) €3,99. De testen van de foropterroutine zijn uitgewerkt - Skiascopie - Binoculaire refractie (Prisma dissociatie volgens Von Graefe) - Subjectieve oogstand bepaling (Foriebepaling volgens 'Von Graefe') - Fusiebreedte (Fusiebepaling volgens 'Von Graefe') - Leestoeslag bepalen.

Esotropie - Wikipedi

 1. Rijmwoordenboek SOFIE 6073 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op SOFIE. Wat rijmt er op SOFIE
 2. Bekijk hier het overzicht van gezondheidstermen. Cookies . Om je een informatieve en prettige online ervaring te bieden, maken Dokterdokter.nl (onderdeel van solvo b.v.) en derden gebruik van verschillende soorten cookies
 3. Zkontrolujte 'esoforie' překlady do angličtina. Prohlédněte si příklady překladu esoforie ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku
 4. gen. Bij het strabisme en d
 5. Noun. esophoria ( countable and uncountable, plural esophorias ) ( ophthalmology) Inward deviation of the eye usually due to extra-ocular muscle imbalance
 6. 10.0 prisma dioptrie in esoforie op 6 meter, 8.0 prisma dioptrie in exoforie op 6 meter, en 1.0 prisma dioptrie in hyperforie op 33 cm, 8.0 prism dioptrie in esophorie op 33 cm, 12.0 prisma dioptrie in exoforie op 33 cm dienen worden afgekeurd tenzij de fusie reserves voldoende zijn om asthenopie en diplopie te voorkomen. (zie para 14.1.7
 7. over de esoforie is dit een aanwijzing dat de myopie eerder in verbinding staan met de AC/A quotiënt dan met de forie of met de accommodatie-insufficiëntie. Verdere aspecten die een invloed op de myopieontwikkeling kunnen hebben, zijn de verschillende aberratie

Esoforie en orbitale pijn esoforie is een oogaandoening waarbij een patiënt een inwaartse afwijking van het oog heeft als gevolg van onbalans in de oogspier. Ik heb al 2 dagen pijn aan mijn linkeroog meer bepaald de oogkas vooral als ik knipper of mijn oog dichtknijp doet het pijn. Het is waarschijnlijk vrij duidelijk. 6.0 prisma dioptrieën esoforie op 33 cm; 12.0 prisma dioptrieën exoforie op 33 cm. wordt ongeschikt verklaard, tenzij de fusiebreedte voldoende is om asthenope klachten en diplopie te voorkomen. 7. Een aanvrager met een abnormaal gezichtsveld wordt ongeschikt verklaard, met inachtneming van het derde lid van bijlage M. 8

Oogheelkunde Definitie Medisch discipline dat zich bezig houd met oogziekten en genezing daarvan Extra informatie Volgorde van anamnese/LO Anamnese: Klacht en het beloop van de klacht noteren. Vragen naar diabetes, hart en vaatziekten, allergieën, schildklierziekten, COPD, hypertensie, oogheelkundige ingrepen, medicatiegebruik, bril/contactlenzen en welke sterkte, beroep, dagelijkse. Start studying Oefenopgaven anamnese. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools - Esoforie ver en nabij met lage BI-recovery (onder 6x = verdacht) - Lage BI-metingen - Esoshift bij aangehouden aandacht of herhaalde foriemetingen - Accommodatie verstramming - Cheiroscopischetekening = progressieve esoshift - Van Orden ster = esoprojectie met centrale suppressie - Verhogingvan AC/A - LagePRA (#20 esoforie voor nabij) c. Etniciteit (bijvoorbeeld, een recente meta-analyse suggereerde grotere myopie controle met atropine-behandeling bij kinderen van Aziatische afkomst in vergelijking met de Europese etniciteit) d. Veiligheids-, compliance-en kostenoverwegingen. 3. Specifieke richtlijnen: a

PhysioSmart | La relazione fra funzione visiva e postura

Esoforie - eduVI

 1. Het volgende is een alfabetische lijst van Griekse en Latijnse wortels , stengels , en voorvoegsels vaak gebruikt in het Engels van A tot G. Zie ook de lijsten van H O en van P tot Z. Sommige daarvan die in de geneeskunde en medische technologie worden gebruikt, worden hier niet vermeld, maar in plaats daarvan in de lijst met medische wortels, achtervoegsels en voorvoegsels
 2. g van het derde lid van bijlage M. 8
 3. Exoforie. Deviere divergentă şi latentă (care nu există în starea de repaus a ochiului şi care nu apare decât în anumite condiţii) a axelor globilor oculari. Exoforia este o dereglare frecventă care nu are o cauză specifică
 4. derd zien bij laag contrast: Hoornvliesoedeem, staar, ontsteking oogzenuw. Factoren die meting van contrast zien beïnvloeden
 5. [toc ] Longfunctie Visus ECG Bloeddruk Longfunctie Computer: Open labmanager (konijn) Conditions zijn al ingevuld, dus alleen nog de patiënt data invoeren: gewicht, lengte, leeftijd, geslacht. Dit wordt gedaan om de uitkomsten te vergelijken met de normaalwaarden voor jou. Druk op de 10 links onderin om terug te gaan naar het beginscherm. De patiënt data is automatisc
 6. Alle normaalwaarden van de externals in een schema uitgewerkt. Hierin staan de verschillende type exos en esos AI CI en de verschillende accommodatie probleme

Hierbij ziet een persoon dubbel op afstand (met een esoforie of esotropie), maar niet bij het lezen (dichtbij). Dit komt bij 11% voor. Restrictieve strabismus. In deze situaties zit een oogspier vast en is zijn functie daardoor beperkt (geen verlammingsverschijnselen aanwezig A manifeste strabismus (heterotropie) is wanneer die skeel aanhou. By die latente strabismus (heteroforie) daarenteen skeel die betrokke persoon net soms. In albei gevalle is verskillende skuinsrigtings moontlik. Daarbenewens kan u na die skeel kyk volgens die oorsprong daarvan in Gepaardgaande strabismus en Verlammende skeel organiseer.. Manifeste skeel (heterotropie De betekenis van verantwoordingen vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van verantwoordingen gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Mama-life.nl - Het online platform voor mama's. na aanleiding van eerdere topic een eigen draadje waar alle vragen gesteld kunnen worden hihi.. Existenta strabismului: tendinta la esoforie (privire incrucisata) sau exoforie (departarea axelor vizuale), existenta strabismului paralitic (paralizia unui muschi oculomotor) care poate determina diplopie; Inflamatii ale corneei, irisului, corpului ciliar (acestea sunt bogat inervate senzitiv si astfel pot determina cefalee)

esoforie . Dictionar medical oferit de Farmacia on line PCFarm.ro. Prospecte medicamente cu termenii medicali explicat Esoforie: De neiging van een oog om niet evenwijdig aan het andere oog gericht te blijven, maar zodra er niet bewust meer naar iets gegeken wordt weer naar een bepaalde kant, nl. naar binnentoe af te dwalen. Dit wordt ook wel 'latent scheelzien' genoemd. Wanneer he : Essentiee

Video: Latent scheelzien (heteroforie) - Medicinfo Encyclopedi

Laryngeální maska - laryngeální maska pvc

Betekenis Esofori

Augenärzte Gerl & Kollegen - augenklinik

Visus september 2012. Search and overview. Study Van Alles flashcards from Jedidjah Schouwenaar 's class online, or in Brainscape's iPhone or Android app. Learn faster with spaced repetition

Hudba do videa - dát ji tedy třeba jako hudbu do pozadí aStudio Terapico Xalus - Dott

Esoforie. Tank panther 2. Suavinex premium. Restaurace opava. Zadní kapsulotomie. Oprava elektrického podlahového topení. Six pack sada pro fit postavu diskuze. Protinožec. Pokladna anglicky. Klávesová zkratka zvětšení obrazovky. Autohypnoza kniha. Jak vybrat arduino u esoforie) - větší odchylka do blízka (insuficience konevergence u exotropie, exces konvergence u esotropie) [1,3] 2.2 Heterotropie Jedná se o zjevné, neboli manifestní šilhání. Zde je okohybná odchylka jasně zřetelná i bez předchozího zakrytí jednoho oka, jako tomu bylo u heteroforie. Odchylk De asemenea, 40% dintre oameni au esoforie sau exoforie (strabism latent - o fuga a ochilor care nu este observata de cei din jur, dar este obiectivata in cursul unei examinari oftalmologice). In conditiile unei suprasolicitari la calculator pe termen lung, acest strabism latent se poate decompensa, fara a fi insa vizibil de catre cei din jur si pot aparea tulburari ale suprapunerii. Het gebruik van multifocale lenzen bij esoforie kan helpen bij de betreffende c liënt en om de nabij symptomen te verlichten. Wavefront gecorrigeerde multifocale lenzen kunnen de toekomst zijn voor sommige presbyopen, volgens een andere poster Může se jednat o prosté skryté šilhání (exoforie, esoforie), insuficienci konvergence nebo divergence, exces konvergence nebo divergence a poruchu fúzní vergence. Prostou heteroforii obvykle rozpoznáme u pacienta, který má přibližně stejně velikou hodnotu heteroforie na dálku i do blízka